Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

povala

(pôjd, húra, padláš)

podstrešný priestor domu vymedzený stropom a strechou domu. Kým sa dym z kúrenísk odvádzal iba do podstrešia, povala sa spravidla využívala na odkladanie málo používaných predmetov, na údenie mäsa a slaniny, nad hospodárskou časťou na skladovanie krmovín. Po zavedení komínov vyúsťujúcich až nad strechu domu sa povala stala dôležitým skladovacím priestorom. So skladovaním na povale súvisí zosilnenie stropu nad izbou masívnou hradou – prievlakom, mešternicou, ako aj zmena štvorodkvapovej valbovej strechy na sedlovú strechu so štítom v priečelí domu. Pri takomto konštrukčnom riešení sa povala využívala na skladovanie obilia, kukurice, strukovín, odevu, konopnej a vlnenej suroviny, ako aj rôzneho náradia do domácnosti a hospodárstva.

Autor: Ján Botík

Pozri aj: skladovanie poľnohospodárskych plodín
Literatúra: ---