Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

podstenie

(zásyp, nálep, návratie)

mierne vyvýšený priestor pod odkvapom strechy pozdĺž uličnej a dvorovej strany domu. Podstenie vytváralo komunikačné prepojenie obytnej časti domu s dvorom, ulicou, hospodárskou časťou aj s povalou. Využívalo sa aj pri niektorých prácach žien i mužov, na sušenie bielizne, strukovín, ovocia, konope a kukurice. Bolo obľúbeným miestom krátkeho odpočinku, aj nedeľného spoločenského posedenia. V dispozičnom a funkčnom rozvoji tradičných obydlí sa podstenia od prelomu 19. a 20. storočia premieňali na uzavreté priestory – gánok a verandu.

Autor: Ján Botík

Pozri aj: gánok, veranda
Literatúra: Polonec, A.: Stĺpové podstenia obytných domov na južnom Slovensku. Zborník Slovenského národného múzea – Etnografia, roč. 65, 1971, 27-63.