Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

podlaha

upravená plocha zeme v obytných a hospodárskych priestoroch domu. Najjednoduchšou formou bola podlaha z ubitej hliny, ktorá sa vymazala blatom zmiešaným s plevami, konským alebo kravským trusom. Pri zametaní sa podlaha najskôr pokropila vodou. Pri sviatočných príležitostiach sa zem polievala do pôsobivých ornamentálnych kompozícií, na čo slúžili špeciálne dierkované polieváčiky. V niektorých regiónoch zdobili hlinené podlahy aj ornamentmi vysýpanými pieskom. Od 19. storočia sa najskôr v horských, neskôr aj v nížinných oblastiach začali podlahy robiť z dosák (dlážka, diľovka). K menej rozšíreným patrili podlahy z plochých kameňov ukladaných do hliny v priestore pitvora, v izbe pred pecou, na podstení domu, aj v niektorých hospodárskych stavbách.

Autor: Ján Botík

Pozri aj: ---
Literatúra: ---