Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

plot

ohrada dvora alebo pozemku, ktorá vyznačuje ich hranice a chráni ich pred nežiaducim vstupom cudzích ľudí a zvierat. K najjednoduchším formám plota patria z prútia alebo štiepov vypletené ohrady (lesa). Pevnejšiu konštrukciu mali palisádové ploty z drúčikov, horizontálne uložených do žliabkových stĺpov. Najbežnejšími boli ploty s vertikálne pribíjanými žŕdkami, latkami alebo doskami, upevnenými na stĺpovej konštrukcii. Horné konce latiek a dosák mávali dekoratívne zakončenie. K výtvarne najrozvinutejším a najreprezentatívnejším patrili ploty či ohrady zhotovované kamenárskymi, kováčskymi a murárskymi majstrami. Okrem ochrannej funkcie sa spájali s plotom aj súkromnovlastnícke a reprezentačné záujmy rodiny.

Autor: Ján Botík

Pozri aj: ---
Literatúra: ---