Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

pitvor

(síň, priklet)

vstupný priestor tradičného domu. Z vývinového hľadiska predstavuje pôdorysné rozvinutie domu z pôvodného jednopriestorového na dvojpriestorový. Hlavnou funkciou pitvora bolo chrániť obydlie pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi. Pri viacpriestorových obydliach bol pitvor komunikačným uzlom domu, z ktorého bol prístup do izby, komory, podstrešia, a napokon aj do kuchyne. Zároveň bol spojovacím článkom domu s dvorom. Pitvor bol nevykurovaný, často aj priestorom bez stropu, preto sa nedal využívať na obytné účely. Nachádzal sa v ňom rebrík na pôjd, žarnov na mletie zrna, držali sa tu nádoby s pitnou vodou, pomyje, rôzne domáce náradie, niekde aj zásobnice s obilím a strukovinami. V zime tu zvykla prespávať hydina.

Autor: Ján Botík

Pozri aj: pôdorys domu
Literatúra: ---