Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

perina

Perina, Žakarovce, okr. Gelnica, 1954. Foto: J. Látalová. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

(duchna)

dvojitá plátenná prikrývka naplnená perím alebo páperím Periny s vankúšmi tvorili tradičnú súčasť výbavy mladuchy. Chudobnejšie mladuchy dostávali jednu perinu a dva alebo štyri vankúše. Bohatšie mladuchy dostali dve periny a štyri až šesť vankúšov. V minulosti sa periny a vankúše verejne prenášali do domu ženícha v rámci svadobných obradov. Spolu s truhlou na šaty a iným domácim zariadením tak prezentovali majetnosť budúcej nevesty a jej rodiny. V nížinných oblastiach v bohatých domácnostiach, v súvise s parádnou izbou, okrem perín a vankúšov, ktoré sa používali každodenne, existovala aj ďalšia súprava, ktorá sa nepoužívala, bola len dekoratívne vystlaná. Okrem majetkovej úrovne rodiny sa ňou prezentovala aj bohatosť budúcej výbavy dievky, ktorá bola v rodine na vydaj.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: parádna izba, výbava
Literatúra: ---

galéria