Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

odkladací nábytok

súbor nábytku slúžiaci na uloženie potravín, odevu, kuchynského riadu, písomností a cenností. Na uloženie potravín slúžila truhla na potraviny, ktorú v 20. storočí doplnila skriňa na potraviny. Chlieb zvykol byť v komore uložený v zvláštnej závesnej poličke. Na uloženie odevu do konca 19. storočia slúžila predovšetkým truhla na šaty. Na prelome 19. a 20. storočia sa k nej pridala skriňa na šaty a bielizník. Na bežné uloženie šatstva slúžili tiež žŕdky a vešiaky v komore alebo izbe. Kuchynský riad a náčinie, taniere a misy, ak neboli zavesené na stenách, boli uložené na policiach. Na uloženie kuchynského riadu slúžili tiež rôzne druhy závesných a stojacích políc s viacerými poličkami, od začiatku 20. storočia aj kredenc. Cennosti, spisy, peniaze a modlitebné knihy mali svoje miesto uloženia v rohovej skrinke.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: truhla na potraviny, skriňa na potraviny, truhla na šaty, skriňa, bielizník, kredenc, rohová skrinka
Literatúra: ---