Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

obrus

(partok)

bytová textília, ktorá sa používa najmä na prikrytie stola. Obrusy sa zhotovovali z dvoch, niekedy aj z viacerých pôl plátna, ktoré boli spojené ozdobným spojovacím stehom, tkanicou alebo čipkou. Na obrusoch prevažovali tkané pásové vzory, ktorých farebnosť niekedy symbolizovala príležitosť použitia. Vyšívané obrusy pôvodne neboli všeobecne rozšírené. Vyskytovali sa najmä na východnom Slovensku. Vo vidieckom prostredí a len pri sviatočných príležitostiach sa obrus začal používať až na prelome 15. a 16. storočia. Do začiatku 20. storočia bolo používanie obrusa regionálne diferencované. Boli regióny, kde sa stôl prestieral iba na Vianoce alebo pri iných významných príležitostiach (svadba, pohreb, hody), v ďalších bol stôl prikrytý počas každého sviatku. Vo všedný deň ostával stôl neprikrytý. Stále prikrytý stôl sa začal objavovať až začiatkom 20. storočia v parádnych izbách v bohatších regiónoch Slovenska. Používanie obrusa pri každodennom stolovaní sa začalo rozširovať až v polovici 20. storočia. Obrus, podobne ako odevná plachta, slúžil aj na iné praktické účely (ochrana proti dažďu a chladu, prenášanie batohov, siatie) a pri obradových príležitostiach (prenášanie jedla a koláčov pri svadbe a narodení).

Autor: Margita Méryová

Pozri aj: stolovanie, plachta, odevná plachta
Literatúra: ---