Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

nožnicová konštrukcia krovu

Nožnicová konštrukcia krovu, Veľké Blahovo, okr. Dunajská Streda, 1969. Foto: Tereza Ševčíková. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

nosná konštrukcia strechy, ktorej základ tvoria nožnice a vrcholová väznica. Nožnice tvoril pár nekresaných alebo kresaných driev, ktoré boli v hornej časti prekrížené tak, aby vytvárali lôžko, do ktorého bola uložená vrcholová väznica. Vztýčené boli na prednej a zadnej čelnej stene, prípadne aj na priečnych stenách domu. Páry krokiev boli horným koncom zavesené na vrcholovej väznici a spodným koncom opreté o hradu na hornom okraji pozdĺžnych stien. Hmotnosť strechy tak väčším dielom spočívala na priečnych a menším na obvodových stenách. Názov konštrukcie je odvodený od tvaru jej nosných prvkov, ktoré pripomínajú roztvorené nožnice. Nožnicová konštrukcia krovu sa vyskytovala na južnom Slovensku v oblasti domov s vykladanými alebo nabíjanými stenami.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: krov, sochová konštrukcia krovu
Literatúra: Kovačevičová, S.: Stavebný materiál, technika, konštrukcia stien a krovu obydlia na Slovensku. In: Lidová stavební kultura. Brno 1981.