Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

mešternica

(prievlak, hrada, rošt)

trám, ktorý bol položený stredom stropu, rovnobežne s pozdĺžnou osou domu, krížom pod stropné hrady. Konce mešternice boli uložené na prednej a zadnej čelnej stene. Mešternica viazala dom pozdĺžne, zvlášť ak mal väčšie rozpätie stien. Jej použitie bolo vyvolané novou funkciou podstrešného priestoru, ktorý začal slúžiť ako skladovací priestor, čím vznikalo väčšie zaťažovanie stropu. Steny mešternice bývali zdobené rytými vročeniami, nápisom s menom stavebníka, rozetami alebo krížom. Najstaršie vročenia a nápisy na mešterniciach pochádzajú zo 17. storočia. Mešternica slúžila tiež ako polica na odkladanie písomností, drobných cennejších predmetov a nástrojov, ktoré mali byť mimo dosahu detí.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: strop
Literatúra: ---