Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

lúč

(faklička, smolienka)

trieska z bukového, dubového alebo smolného smrekového dreva používaná na svietenie. Najstarší prenosný zdroj svetla. Lúče sa vyrábali doma štiepaním, draním pomocou špeciálneho hoblíka (kocúr), alebo sa kupovali vo zväzkoch na trhoch. Lúč bol upevnený do dreveného, hlineného alebo železného stojana (posvetáč), ktorý sa dal podľa potreby premiesťovať. Pod stojanom s horiacim lúčom bola nádoba s vodou, do ktorej odpadávali uhlíky a popol. Často lúče horeli v malom kozúbku s vlastným odvodom dymu. Miestami svietenie lúčmi pretrvalo až do konca 19. storočia.

Autor: Viera Valentová

Pozri aj: svietenie
Literatúra: ---