Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

lôžko

Zasúvacie lôžko, Jabloňovce, okr. Levice, 1972. Kresba: Božena Šilingerová. Archív kresieb Ústavu etnológie SAV v Bratislave

druh nábytku slúžiaci na spanie a ležanie. Základnú formu lôžka tvorí rovná plocha z dosák, postavená na jednoduchých nohách alebo zavesená v priestore pod stropom. Lôžko mohlo mať aj rámovú konštrukciu, ktorej plocha na spanie alebo ležanie bola vypletená slamenými povrieslami, prútím alebo lubmi. Posteli podobnú konštrukciu, ale s nízkymi čelami a nohami malo lôžko, ktoré sa na kolieskach zasúvalo pod normálnu posteľ. Okrem týchto konštrukčne jednoduchých foriem lôžok existovali aj také, ktoré vznikli úpravou iného druhu nábytku. Najstarším takým bolo lôžko, ktoré vzniklo z lavice s preklápacím operadlom. Jeho preklopením vzniklo lôžko s vysokou bočnou peľasťou. Rozložením podstolia sa na lôžko dal upraviť aj stôl, tiež lavica, ktorej sedadlo netvorila truhla, ale zložené lôžko. Lôžka slúžili v prvom rade na riešenie aktuálnej potreby viacerých miest na spanie. Staršie formy lôžok sa v tradičnom interiéri vyskytovali do 1. svetovej vojny. Najdlhšie pretrvávali v sezónnych obydliach lesných robotníkov alebo v kolibách pastierov. V 1. polovici 20. storočia sa využívali už len ako núdzové lôžka.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: posteľ, spávanie
Literatúra: ---