Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

lazy

1. poľnohospodárska pôda v podhorských a horských oblastiach zväčša stredného Slovenska, ktorá sa nachádza v odľahlých častiach chotára a bola získaná klčovaním;

2. pôda, časť chotára v niektorých podhorských a horských oblastiach Slovenska;

3. sezónne chotárne sídla pozostávajúce z hospodárskych stavieb;

4. roľnícke usadlosti, resp. sídelné jednotky nachádzajúce sa na takejto pôde v extravilán;

5. súhrnné označenie roztrateného osídlenia v oblasti Slovenského rudohoria a Krupinskej planiny (65 obcí na ploche 1821 km²), ktoré sa člení na: podpoliansku (15 obcí), krupinskú (21 obcí), lučenskú (24 obcí), rimavskosobotskú (2 obce) a brezniansku (3 obce) podoblasť. Lazová oblasť tu vyrástla zo sídelných jadier. Mladou vnútornou kolonizáciou sa lazy rozšírili aj do Ipeľskej, Lučenskej a Rimavskej kotliny.

Autor: Juraj Podoba

Pozri aj: kopanice, roztratené osídlenie, sezónne obydlie
Literatúra: ---