Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

lampa

Lampa, Liptovská Teplička, okr. Poprad, 1971. Foto: Nora Tomanová. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

prenosné alebo závesné svietidlo s otvoreným ohňom. Základ lampy tvorila sklenená nádobka na petrolej s mechanizmom na posun plochého knôtu, a tým na úpravu výšky plameňa. Plameň bol chránený skleneným cylindrom. Súčasťou prenosnej lampy bolo zrkadlo. Závesné lampy mali jednoduché ploché alebo kopulovité sklenené tienidlo, ktoré odrážalo svetlo žiadaným smerom. Lampa visela v ozdobnej kovovej konštrukcii nad stolom. Používanie lámp v tradičnom prostredí sa rozšírilo v 2. polovici 19. storočia. Súviselo s výrobou petroleja z nafty a pretrvalo až do zavedenia elektriny.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: svietenie, kahanec, lúč
Literatúra: ---

galéria