Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

krov

nosná konštrukcia strechy. Tradičné staviteľstvo poznalo tri konštrukcie krovu: sochovú, nožnicovú a krokvovú. Najrozšírenejšou konštrukciou krovu bola krokvová, ktorá sa vyskytovala na domoch aj hospodárskych stavbách takmer na celom území Slovenska. Za najstaršiu konštrukciu sa považuje sochový krov, ktorý je doložený od pravekého neolitu. Vyskytoval sa na južnom Slovensku, v oblasti domov a hospodárskych stavieb s vykladanými alebo nabíjanými, prípadne z prútia vypletanými stenami. Na obdobnom území sa používal nožnicový krov. Južné Slovensko predstavuje najsevernejšiu hranicu jeho výskytu v strednej Európe. Koncom 19. storočia sa popri tradičných konštrukciách začala používať stolicová konštrukcia krovu. Jej zavádzanie súviselo najmä s používaním škridlice, ktorá mala väčšiu hmotnosť ako tradičné krytiny, a preto vyžadovala krov s väčšou nosnosťou.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: krokvová konštrukcia krovu, nožnicová konštrukcia krovu, sochová konštrukcia krovu, stolicová konštrukcia krovu
Literatúra: Kovačevičová, S.: Stavebný materiál, technika, konštrukcia stien a krovu obydlia na Slovensku. In: Lidová stavební kultura. Brno 1981.