Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

krokvová konštrukcia krovu

Krokvová konštrukcia krovu, Banské, okr. Vranov nad Topľou, 1950. Kresba: Dušan Oravec. Archív kresieb Ústavu etnológie SAV v Bratislave

nosná konštrukcia strechy, ktorej základ tvorili krokvy. Krokvy tvoril pár nekresaných alebo kresaných driev, ktoré boli v hornej časti spojené a dolnou časťou upevnené do priečne uložených stropných hrád alebo do hrady položenej na hornom okraji pozdĺžnych stien (pomúrnica). Pod hrebeňom strechy boli krokvy spevnené priečnym trámikom (hambálok, pánt). Hmotnosť strechy spočívala na obvodových stenách. Názov konštrukcie je odvodený od názvu jej nosných prvkov. Krokvová konštrukcia krovu sa v 19. storočí vyskytovala s výnimkou južného Slovenska takmer na celom území. V 20. storočí ju postupne vystriedala stolicová konštrukcia krovu.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: nožnicová konštrukcia krovu, sochová konštrukcia krovu, stolicová konštrukcia krovu
Literatúra: Kovačevičová, S.: Stavebný materiál, technika, konštrukcia stien a krovu obydlia na Slovensku. In: Lidová stavební kultura. Brno 1981.