Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

komora

(sýpka)

skladovací priestor domu. V pôdorysnom rozvoji obydlia predstavuje tretiu základnú časť, ktorá sa pričlenila k izbe a pitvoru. V komore sa uskladňovali poľnohospodárske produkty, potraviny, odevné súčasti a rôzne predmety používané v domácnosti a v gazdovstve. Komora bola nevykurovaným a spravidla len slabo osvetleným priestorom. V domoch majetnejších gazdov sa nachádzali aj viaceré, funkčne špecifikované komory (obilná, potravinová, odevná). V početnejších, rozšírených a znásobených rodinách sa komory popri skladovacích funkciách využívali aj na spávanie. Najčastejšie v nich spávali dievky pred sobášom alebo mladé manželské páry.

Autor: Ján Botík

Pozri aj: pôdorys domu, veľkorodinný dom
Literatúra: ---