Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kolíska

Kolíska, Čajkov, okr. Levice, 1962. Foto: Viera Valentová. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

(belčov)

druh detského nábytku, v ktorom v minulosti dieťa spalo a odpočívalo. Existovali dve formy kolísky: závesná a stojacia. Historicky staršia je závesná kolíska. Závesná kolíska mohla mať podobu štvorcovej plachty s tkanicami v rohoch; dreveného rámu s napnutým plátnom; drevenej debničky, korýtka alebo oválneho košíka, ktoré boli zavesené v izbe na hrade nad posteľou. Stojacia kolíska mohla byť s oblúkovitými podnožami alebo ako debnička zavesená v stojane. Najrozšírenejšia bola kolíska rámovej konštrukcie s podnožami, ktorá mala čelo lôžka oddelené od podnoží. Zriedkavejší bol výskyt kolísky, ktorá mala čelá i podnože vyrezané z jednej dosky. Existovala ešte plátenná kolíska, ktorá visela na žŕdke podopretej štyrmi nôžkami, ktorá sa používala tak v dome, ako aj na poli. Najbežnejšou poľnou kolískou bola plachta zavesená na drevenej trojnožke alebo na konároch stromu. Zánik kolísok nastal po 1. svetovej vojne, keď sa, najmä v mestách začali namiesto nich používať postieľky a kočíky.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: detský nábytok
Literatúra: Polonec, A.: Detské kolísky. In: Národopisný sborník, roč. 2, 1941, 86-115.

galéria