Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kahanec

Kahanec, Žakarovce, okr. Gelnica, 1954. Kresba: Anna Mjertušová. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

prenosné svietidlo s otvoreným plameňom. Najstaršie kahance mali podobu hlinenej alebo kovovej zobákovej mištičky s držadlom alebo hákom na zavesenie. V kahanci sa pomocou knôtu spaľovali rastlinné oleje alebo živočíšne tuky. V 2. polovici 19. storočia kahance dostali podobu malej sklenenej lampičky a na svietenie sa miesto oleja začal používať petrolej. Kahancom sa svietilo naďalej aj keď sa začali používať petrolejové lampy.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: lampa, lúč, svietenie
Literatúra: ---