Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

chotár

1. súborné označenie pre nezastavanú časť katastrálneho územia obce, extravilán. Patria k nemu polia, lúky, pasienky, lesy, vodné plochy, komunikácia a neužitočná pôda;

2. hranica medzi katastrami dvoch obcí, rozhranie obecných pozemkov.

Autor: Juraj Podoba

Pozri aj: chotárne sídlo, chotárne znaky
Literatúra: ---