Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

doška

Doška zo slamy, Čierny Balog-Dobroč, okr. Brezno. Foto: J. Hanuliňková. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

(dochovica, šupka, župka)

viazanica slamy, trstiny alebo šachora používaná v tradičnom staviteľstve na pokrytie strechy. Došky sa vyrábali z ručne mlátenej ražnej slamy alebo z tenkých stebiel trstiny zbavených lístkov. Šachor sa zvlášť neupravoval. Ich výrobou sa zaoberali zvláštni výrobcovia alebo si ich stavebníci vyrábali sami. Strecha sa doškami obšívala. Došky sa na laty priväzovali slamou z jej tela, prútikmi alebo aj drôtom. Postupovalo sa od najspodnejšej laty po hrebeň strechy. Ak sa na slamenej streche kládli klasom dolu, vznikla hladká strecha, ktorá bola rozšírená na väčšine Slovenska. Ak sa kládli klasom hore, vznikla stupňovitá strecha, ktorá bola rozšírená najmä na východnom Slovensku. Hrebeň slamenej strechy býval ukončený vrstvou slamy, ktorú pridŕžal rad koníkov. Trstinová strecha bola vždy hladká, hoci sa došky kládli kvetom hore. Hrebeň bol ukončený vrkočom upleteným z protiľahlých došiek.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: krytina, šindeľ, škridlica
Literatúra: ---