Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

mládenecký odev

Mládenecký odev, Hrnčiarovce nad Parnou, okr. Trnava. Foto: František Hideg, Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave

odevné súčasti, pokrývka hlavy, obuv a odevné doplnky, ktoré spolu tvorili odev slobodných mužov od veku približne 15-16 rokov do ich ženby. Medzi odevom mládencov a ženatých mužov nebolo podstatných rozdielov, nosili rovnaké odevné súčiastky. Rozdiel sa prejavoval len vo sviatočnom odeve mládencov, v ktorom dominovala bohatá a farebná výzdoba. Súčasťou znakov mládeneckého odevu bolo vtáčie alebo kohútie pero za klobúkom. Právo nosiť pero získavali mládenci až po prijatí do mládeneckého spolku alebo na tanečnej zábave keď museli v zápase dokázať svoju silu alebo tanečnú obratnosť. Pero doplnené o pierko z kvetov a stužiek bolo obvykle darom od blízkeho dievčaťa. Nosenie pierka nebolo pre mládenca povinné. V niektorých oblastiach Slovenska ho nosili aj mladí ženatí muži. Odev mládencov podliehal tým istým zmenám ako odev ženatých mužov. Mládenci však často ako prví začali nosiť nové, netradičné súčasti odevu.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: mládenec, mužský odev
Literatúra: ---