Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

ľudový odev

staršie pomenovanie tradičného odevu, pod ktorým sa okrem odevu dedinského ľudu, ktorý sa zaoberal prevažne roľníctvom a pastierstvom začal chápať aj odev ďalších sociálnych vrstiev, najmä remeselníkov, robotníkov, ale aj zemanov. V odbornej literatúre na Slovensku sa začalo používať v 50. rokoch 20. storočia v súvise s preferovaním marxistickej metodológie, pre ktorú bol ľud ako nositeľ kultúry a pokroku kľúčovým pojmom.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: kroj, tradičný odev
Literatúra: Nosáľová, V.: Odievanie. In Slovensko – Ľud 2. Bratislava 1975.
Nosáľová, V.: Slovenský ľudový odev. Martin 1982.
Benža, M.: Odev a obuv. In: Etnografický atlas Slovenska. Bratislava 1990, 44-49.