Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kožuštek

Mužský kožuštek, Heľoa, okr. Brezno, 1954. Kresba: Radka Mikulová, Archív kresieb Ústavu etnológie SAV v Bratislave

(cucaj, kamizol, brusliak, serdak, skorianik)

druh mužského a ženského krátkeho vrchného odevu z kožušiny bez rukávov. Kožušteky sa šili z ovčích koží bielej alebo hnedej farby. Boli prevažne jednoduchých strihov, ktoré využívali tvar a veľkosť kože. Vo väčšine prípadov sa zapínali vpredu v strede, niektoré mužské kožušteky na pleci a boku. Zdobené boli farebnými koženými aplikáciami alebo výšivkou. Okraje bývali lemované pásom kožušiny odlišnej farby. Forma a výzdoba kožuštekov rešpektovala pohlavie, vek nositeľa, príležitosť a región nosenia. Šili ich vyučení aj nevyučení kožušníci. Nosili sa vo všedné aj sviatočné dni. V niektorých oblastiach severného Slovenska ich muži nosili počas celého roka, v letných mesiacoch otočili kožuštek kožušinou navrch.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: kožušníctvo, kožuch, vrchný odev
Literatúra: Kaňová, M., Benža, M.: Ľudové kožuchy. Martin 1970.
Paličková-Pátková, J.: Ľudové kožušníctvo na Slovensku. Bratislava 1981.

galéria