Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

kolcúny

(guňunky)

druh nízkej súkennej obuvi. Zhotovovali sa z jedného kusa tmavého, ojedinele aj bieleho domáceho súkna. Svojou formou a spôsobom zhotovenia sa podobali krpcom. Na nohách boli upevnené návlakmi z vlnených šnúr alebo remencov, ktoré boli ovinuté nad členkami. Vyrábali sa po domácky. Do kolcúnov sa obúvali pletené vlnené pančuchy alebo plátenné onuce. Nosili ich vo všedné dni muži aj ženy. Ešte začiatkom 20. storočia sa vyskytovali na Liptove, Spiši a v Gemeri.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: krpce
Literatúra: ---