Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

banícky odev

Banícky odev, Banská Hodruša, okr. Banská Štiavnica, 1958. Foto Ester Plicková. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV

pracovné a slávnostné oblečenie baníkov a banských úradníkov. Pracovný odev v 19. storočí pozostával z plátennej košele, nohavíc a kabátika z cajku – pevnej bavlnenej látky. V banských revíroch stredného Slovenska sa vyskytovali dve formy slávnostného oblečenia. Obidve pozostávali z bieleho kabátika, červených nohavíc, koženej zástery a zelenej čiapky. Rozdiel bol v tom, že k tzv. uhorskej forme sa nosili dlhé nohavice s čižmami a k tzv. nemeckej nohavice pod kolená, ktoré mohli byť aj biele, biele pančuchy a topánky. K obom formám sa nosila kožená zástera (ošliador, z nemeckého arschleder) nosená vzadu, na ktorej sa baník pôvodne spúšťal do bane. V rámci reformy r. 1838 sa slávnostné oblečenie baníkov zjednotilo a svojou podobou sa viac priblížilo k vojenským uniformám. Pozostávalo z čiernej blúzy s veľkým oválnym golierom a čiernych dlhých nohavíc. K baníckej uniforme sa nosila čierna čiapka s perovou kokardou. Koženú zásteru postupne vystriedal opasok s kovovou prackou. K slávnostnému oblečeniu patril fokoš – malá ozdobná sekerka na dlhom tenkom porisku.

Autor: Mojmír Benža

Pozri aj: baníctvo
Literatúra: Paulusová, A.: Banícky kroj v Banskej Štiavnici. In: Vlastivedný časopis, roč. 17, 1968, 129-131.
Paulusová, A.: Banícke kroje v Zbierkach Slovenského národného múzea v Bratislave. In: Múzeum, roč. 15, 1970, 27-30.

galéria