Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

večera

jedlo podávané večer. V tradičnom roľníckom prostredí Slovenska bola večera popri raňajkách druhým najdôležitejším denným jedlom. Podávala sa po ukončení práce a tvorili ju sýte varené jedlá. Postupne, keď sa hlavným denným jedlom stal obed, jej obsah sa menil. Jedli sa jedlá jednoduché na prípravu. Často to boli varené alebo pečené zemiaky, prípadne chlieb s mliekom, cmarom, kyslým mliekom a pod. Názov večera je rozšírený na celom území Slovenska okrem lokalít s nemeckým obyvateľstvom, kde sa používali názvy odvodené z nemeckého slova Abendsmahl.

Autor: Rastislava Stoličná

Pozri aj: obed, raňajky
Literatúra: Stoličná, R.: K otázkam štruktúry, obsahu a názvom jedenia dedinských spoločenstiev na Slovensku. In: Slovenský národopis, roč. 39, 1991, č. 3-4, 303-309.