Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

pražmo

pripražené obilninové zrná. Historici výživy hovoria o tom, že pražmo je najstaršou formou jedla. Vymrvené, nad ohňom upražené zrná obilnín slúžili ako príležitostná strava ešte v prvej polovici 20. storočia aj na Slovensku. Pražmo si pripravovali chlapci pasúci dobytok, ale aj dospelí po skončení žatvy zbierali obilie a doma si ho na otvorenom ohnisku upražili. Ostne klasov zhoreli, upražené zrná sa jedli a považovali sa za pochúťku. Vo väčšom množstve sa zrno pražilo na pražniciach – plochých tabuliach s bočnými hranami z vypálenej hliny, ktoré sa kládli na kamene nad ohnisko. Zrno sa pražilo aj z praktických dôvodov. Pražené tak rýchlo nezvlhlo, nezatuchlo a nesplesnivelo ako surové. Aj z hľadiska stráviteľnosti bolo vhodné zrno pražiť, nebolo také tvrdé.

Autor: Rastislava Stoličná

Pozri aj: ---
Literatúra: Markuš,M.: Pražma. In: Matičné čítanie, 8, 1975, s.8.
Stoličná, R.: Kuchyňa našich predkov. Bratislava 2001.