Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

pivo

nízkoalkoholický kvasený nápoj zo sladu, chmeľu a vody. Nápoj podobný pivu bol známy už v staroveku. Vznikol pravdepodobne náhodným skvasením obilnej polievky. Prípravu piva poznali aj starí Slovania. Varili ho zo zŕn jačmeňa, prosa, ovsa, pšenice i raže. Zrná naklíčené vo vode sušili na slnku alebo nad ohňom, čím vznikol slad. Vysušený slad sa ručne mlel na žarnovoch, zalial vodou a varil. Usadenina, ktorá vznikla pri varení piva – droždie, sa používala ako kvasný prostriedok. Prvá zmienka o používaní chmeľu ako prísady do piva pochádza v Európe z roku 768, keď boli založené chmeľnice vo Francúzsku a v Nemecku. Na Slovensku sa pridávanie chmeľu rozšírilo v 11.–12. storočí a varenie chmeleného piva pretrváva aj v súčasnosti. Pramene z raného stredoveku dokladajú, že na Slovensku varili pivo poddaní, šľachta i kláštory. Neskôr sa výroba sústreďovala do vznikajúcich miest, práce sa postupne diferencovali, začalo vznikať pivovarníctvo a sladovníctvo. Konzumácia piva však bola na Slovensku v porovnaní s inými nápojmi dlho nízka. Zvyšovala sa najmä v období pôstov, keď sa často pilo namiesto zakázaného mlieka. V druhej polovici 20. storočia sa výrazne zlepšila kvalita piva. To spolu s rastom životnej úrovne i cenovou prístupnosťou podmienilo rast jeho spotreby. K súčasnej popularite v mestskom i vidieckom prostredí prispel aj úzky kontakt Slovákov s českými krajmi, kde bolo pivo už po stáročia najobľúbenejším nápojom.

Autor: Rastislava Stoličná

Pozri aj: ---
Literatúra: Stoličná, R.: Kuchyňa našich predkov. Bratislava 2001.