Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

olovrant

(havránka, juzena, nešpor, svačina, užona)

jedlo podávané medzi obedom a večerou. Rôzne názvy olovrantu sa používali na tých dedinách, kde mal stravovací poriadok už v minulosti rozvinutejšiu formu a jedlo sa viac ako trikrát denne. Jesť popoludní sa zvyklo sezónne, keď sa robili celodenné práce na poli. Olovrant sa podával najmä ľuďom, ktorí boli najviac zaťažení fyzickou prácou. Väčšinou to bola suchá strava doplnená nápojom, napríklad chlieb s kyslým mliekom alebo chlieb so slaninou a vodou.

Autor: Rastislava Stoličná

Pozri aj: ---
Literatúra: Stoličná, R.: K otázkam štruktúry, obsahu a názvom jedenia dedinských spoločenstiev na Slovensku. In: Slovenský národopis, roč. 39, 1991, č. 3-4, 303-309.