Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

obilninové jedlá

tepelne pripravené jedlá, ktorých základom sú obilniny. Obilniny, ktoré patria na území Slovenska k najstarším kultúrnym rastlinám, mali v skladbe stravy vždy významné miesto. Najstarším známym pokrmom z obilnín bolo pražmo, pripravované pražením obilných zŕn. Väčšina obilnín sa však ďalej spracúvala na krúpy a múku, ktoré boli základom obilninových jedál pripravovaných dvoma základnými spôsobmi: varením (polievka, kaša, cestoviny) a pečením (placka, chlieb, koláč, pečivo). V 1. polovici 20. storočia došlo v tradičnej slovenskej kuchyni k ústupu niektorých obilnín (proso, tenkeľ, pohánka, ovos). Rozšírila sa však konzumácia ryže a pomerne široké uplatnenie mala aj kukurica, ktorá najmä v čase hospodárskej krízy a vojen často nahradzovala iné obilniny, ale jej podiel v strave v druhej polovici 20. storočia klesal. Z obilnín si svoje miesto v strave na Slovensku zachovali predovšetkým pšenica, raž a jačmeň. Aj v skladbe obilninových jedál nastali v priebehu 20. storočia významné zmeny. Postupne sa prestala pripravovať obilninová polievka kyseľ, niektoré druhy kaší, z pečených jedál najmä kalkýš a niektoré druhy tradičných koláčov a pečiva. Došlo však k rozšíreniu a skvalitneniu múčnych jedál, predovšetkým cestovín a rôznych druhov náročnejšieho pečiva.

Autor: Rastislava Stoličná

Pozri aj: chlieb, kalkýš, kaša, koláč, krúpy, kyseľ, múka, placka, pražmo
Literatúra: Stoličná, R.: Etnokulinárny význam obilnín. In: Slovenský národopis, roč. 43, 1995, č. 3, 287-300.