Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

maslo

Stĺkanie masla v mútovníku. Liptov, 1. pol. 20. storočia. Prevzaté z R. Stoličná a ďalší autori:  Slovensko - Európske kontexty, Bratislava 2000, 108. Foto: M. Martinček.

(putr)

živočíšny tuk získaný mútením smotany. Zo sadnutého kyslého mlieka sa zozbierala smotana, ktorá sa naliala do vysokej nádoby – mútovníka, v ktorej sa maslo ručne stĺkalo. Niekde sa do smotany pridala mrkvová šťava, aby bolo maslo žltšie a ľahšie sa predávalo. Po utlčení sa hruda masla premyla vodou a položila na tanier. Niekedy maslo aj s tanierom gazdiné vyhadzovali do výšky, aby ho zbavili vody. Ozdobovalo sa vrypmi nožom alebo natlačením do drevných formičiek, podľa ktorých maslo získalo tvar a výzdobu. Čerstvé maslo sa väčšinou predávalo, len v bohatších gazdovstvách slúžilo ako omasta a nátierka na chlieb. Ak bolo v domácnosti viacej masla, zvyklo sa stopiť a preliať do kameninovej nádoby, kde stuhlo. Používalo sa na varenie najmä v pôstnych obdobiach, keď bolo zakázané konzumovať bravčový tuk. Pastieri, ktorí chovali ovce, robili z ovčej smotany alebo z čerstvej urdy, prípadne z kyslej žinčice, stĺkaním ovčie maslo. Užívalo sa na omastenie jedál a ako účinný liek. Niekedy sa na výrobu masla miešalo aj ovčie mlieko s kravským. V 2. polovici 20. storočia výroba ovčieho masla ako i praktika stápania kravského masla postupne zanikli. Od druhej polovice 20. storočia sa továrensky produkované maslo nakupuje v obchodoch.

Autor: Rastislava Stoličná

Pozri aj: mútovník, urda, žinčica
Literatúra: Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.
Stoličná, R.: Kuchyňa našich predkov. Bratislava 2001.