Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

zámočníctvo

Zámočník pri práci, 50. roky 20. storočia. Súkromný archív M. Kaľavského. Foto M. Kaľavský.

remeslo zaoberajúce sa výrobou zámok, kľúčov, stavebného a nábytkového kovania, železných truhlíc a rôznych úžitkových predmetov zo železa. Vyvinulo sa z kováčstva. Zámočníci sa podľa národnosti majstrov a druhu výrobkov rozdeľovali na uhorských (vyrábali ostrohy, zámky a kľúče) a nemeckých (zámky, kľúče a iné železné úžitkové predmety). Zámočnícke cechy vznikali od 15. storočia (Košice 1461). Roku 1890 bolo v slovenských župách 790 zámočníckych dielní. Roku 1930 bolo na Slovensku 783 dielní, v ktorých pracovalo 2 399 zamestnancov. V zámočníctve sa veľké množstvo prác vykonávalo za studena: pilovanie, vŕtanie, rezanie závitov, nitovanie, ohýbanie, strihanie a i. Od 2. polovice 19. storočia sa v zámočníctve rozšírilo strojové vybavenie dielní, nové techniky (napríklad zváranie, letovanie), nové materiály (kované a liatinové polotovary, valcovaný plech) i nové druhy výrobkov, inšpirovaných vzorníkmi vydávanými v Nemecku. Patrón zámočníkov bol sv. Peter, zobrazovaný s kľúčmi v rukách.

Autor: Michal Kaľavský

Pozri aj: cech, remeslo, remeselník, remeselnícky patrón, dielňa
Literatúra: Koula, J. E.: Metamorfózy kovu. Staré bratislavské kované mreže. Bratislava 1976.
Špiesz, A.: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava 1972.
Špiesz, A.: Štatúty bratislavských cechov. Bratislava 1978.

galéria