Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

voskárstvo

Voskársky výrobok – votívna figúrka ženy. SNM – Historické múzeum  Bratislave. Foto O. Šilingerová

získavanie vosku z včelích plástov a výroba predmetov z vosku ako remeselo. Väčšinou bolo spojené s medovnikárstvom alebo sviečkarstvom, ktoré spracúvali suroviny rovnakého druhu. Voskári získavali vosk roztápaním včelích plástov, ktoré vykupovali od chovateľov včiel, v kotloch. Do vosku pridávali za účelom jeho stuženia a zlepšenia jeho vzhľadu benátsky balzam, terpentín, práškové pigmenty a belobu. Voskári vyrábali z vosku pochodne i smolnice do kozubov na svietenie. Do drevených a sadrových foriem z vosku odlievali plastiky. Zdobili ich reliéfmi, zhotovenými železnými a kostenými razidlami. Voskové výrobky (votívne predmety, darčekové artefakty a podobizne) predávali na púťach a jarmokoch. Voskárstvo zaniklo v polovici 20. storočia.

Autor: Michal Kaľavský

Pozri aj: cech, remeslo, remeselník, remeselnícky patrón, dielňa, sviečkarstvo, púť, jarmok, votívne predmety
Literatúra: Lackovičová, M.: Z dejín medovnikárskeho a voskárskeho remesla v Banskej Štiavnici. Martin 1981.
Mjartan, J.: Posledný medovnikár a voskár v Prievidzi. In: Slovenský národopis, roč. 37, 1989, č. 1-2, 189-211.

galéria