Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

tokárstvo

Tokáreň na ručný pohon pomocou luku. Turie Pole (zaniknutá obec na území okr. Zvolen), 1950. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto J. Nový, 1950.

remeselná a domácka výroba točených úžitkových predmetov z dreva. Tokári pracovali technikou založenou na princípe tvarovania dreva špeciálnymi nožmi, dlátami v rotačnom pohybe dreva súmerne podľa osi. Vyrábali tkáčske a pradiarske náradie, kuchynský riad, hračky, jarmočné píšťalky, ale aj náboje kolies, tvarované časti zábradlí a nábytkových ozdôb, dózy na lieky a mastičky, časti hudobných nástrojov, zvukové hračky a i. Na území Slovenska boli 3 tokárske cechy (Košice 1459, Prešov 1548, Bratislava 1650). V roku 1828 bolo na Slovensku 64 tokárskych majstrov. V roku 1890 tu bolo 171 a roku 1930 iba 76 dielní. K najznámejším tokárskym centrám, vyrábajúcim pre ľudové vrstvy, patrila Stará Turá s okolím a Nové Mesto nad Váhom (výroba dreveného riadu a hračiek) a Žaškov (výroba kolovratov). Patrónom tokárov bol sv. Erazmus, držiaci v rukách kolovrat na znak toho, že zahynul mučeníckou smrťou, pri ktorej mu vnútornosti navinuli na kolovrat.

Autor: Michal Kaľavský

Pozri aj: cech, remeslo, remeselník, remeselnícky patrón, dielňa, kolovrat, tanier, vreteno, praslica
Literatúra: Okrucký, J.: Príspevok k typológii ľudových tokární na Slovensku. In: Slovenský národopis, roč. 19, 1971, 66-71.

galéria