Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

súkenníctvo

Pri tkaní súkna veľkej šírky tkali na jedných krosnách aj dvaja súkenníci. Západná Európa, 14. storočie.

remeselná výroba súkna. Na území Slovensku sa rozvíjalo od stredoveku popri domáckej výrobe a patrilo medzi najvýznamnejšie remeslá, vyrábajúce nielen pre miestne, ale aj vzdialenejšie trhy Uhorska. Hlavnými oblasťami súkenníckej výroby na Slovensku boli Považie, horné Ponitrie a tri slobodné západoslovenské mestá: Skalica, Pezinok a Modra. V týchto mestách vyrábali najkvalitnejšie súkno. Najväčšiu časť súkenníckej výroby na území Slovenska tvorilo hrubšie sedliacke alebo halenové súkno prírodnej farby. Hlavnými oblasťami jeho výroby boli Gemer a moravsko-slovenské pohraničie, najmä obce Lubina a Hrušové. Súkenníci vyrábali okrem súkna prírodných farieb (biela, šedá) aj súkno farbené na odtiene belasej, zelenej, červenej, fialovej farby alebo na čierno. Súkennícke cechy boli asi v 50 lokalitách na Slovensku. Najstaršie boli založené v 15. storočí v Kežmarku, Levoči, Rajci a Žiline. V 16. stor. vznikli cechy v Bardejove, Ružomberku, Ilave, Spišskom Podhradí, Trenčíne, v 17. storočí v Beckove, Bratislave, Humennom, Chtelnici, Jelšave, Lednici, Modre, Novom Meste nad Váhom, Púchove, Ratkovej, Rožňave, Sabinove, Štítniku a Vrbovom. Vrchol rozmachu súkenníctva bol v 18. storočí, keď na Slovensku pracovalo asi 1200 dielní. V druhej polovici 19. storočia začali remeselnú výrobu súkna nahrádzať manufaktúry. V roku 1930 bolo na Slovensku ešte 48 súkenníckych dielní, najviac v okrese Prievidza. Spolu 9 súkenníkov v Prievidzi sa v roku 1933, v rámci aktivít spoločnosti Detva a Štátneho ústavu pre zveľaďovanie živností, zaškolilo na výrobu kobercov, ktorých výroba pretrvala aj po 2. svetovej vojne.

Autor: Juraj Zajonc

Pozri aj: súkno, remeselnícky patrón
Literatúra: Paličková-Pátková, J.: Ľudová výroba na Slovensku. Bratislava 1992.
Špiesz, A.: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava 1972.
Špiesz, A.: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Martin 1983.

galéria