Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

slamenica

Slamenice misovitého tvaru. Dačov Lom (okr. Veľký Krtíš), 1976. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto T. Ševčíková.

(bana, bečička, bubenica, dutina, dunica, koterec, ošitka, susák, slameňák, slameník, slamienka)

nádoba pletená z ražnej slamy na úschovu poľnohospodárskych produktov, prípadne drobných predmetov. Slamenice mali rozličné tvary a funkcie: miskovité, hlboké slamienky na chlebové cesto, ploché, plytké, okrúhle, oválne na obilniny a potraviny, valcovité s vrchnákmi na vajíčka i menšie na drobné domáce predmety používané ženami, slamenice na ukladanie párt a vencov, mierky na obilie. Na území Slovenska sa zhotovovali aj rozmerné zásobnice tvaru valca i džbánu s vrchnákmi. Zmestilo sa do nich 50-60 kg obilia, strukovín, kukurice, sušeného ovocia. Používali sa aj na úschovu driapaného peria. Slamenice sa vyskytovali prakticky na celom území Slovenska, vo väčšom rozsahu v južnej časti, v ktorej bolo ťažiskovou oblasťou hospodárenia pestovanie obilia. Najdlhšie sa používali v sociálne nižších vrstvách dedinského obyvateľstva.

Autor: Jasna Gaburová

Pozri aj: slamienkarstvo
Literatúra: Lobotka, V.: Spracovanie ražnej slamy v okolí Bánoviec nad Bebravou. In: Slovenský národopis, 10, 1962, 307-323.
Paličková-Pátková, J.: Ľudová výroba. In: Hont. Tradície ľudovej kultúry. Zostavil J. Botík. Banská Bystrica 1988, 138-188.

galéria