Slovenský ľudový umelecký kolektív
Podujatia

Podujatia

Termínovník podujatí tradičnej ľudovej kultúry prináša základné informácie o podujatiach využívajúcich prvky tradičnej ľudovej kultúry a kontakty na ich usporiadateľov či odkazy na adresy, na ktorých možo získať bližšie informácie o príslušnom podujatí.

Termínovník je usporiadaný podľa dátumov, takže dáva prehľad o podujatiach v danom čase.

Termínovník je bezplatná služba a jeho ambíciou je uľahčiť komunikáciu medzi organizátormi podujatí a ich návštevníkmi.

Podmienkou zaradenia do termínovníka je vyplnenie a odoslanie príslušného formulára. Informácie sa zobrazia po overení a potvrdení administrátorom.

Pridať podujatie

Za obsah zodpovedá poskytovateľ informácií.