Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

príštipkár

(príštepkár)

amatérsky, neprofesionálny výrobca. Pôvodne to bol nevyučený obuvník, ktorý robil len drobné opravy obuvi, zväčša z už použitého materiálu. Názov je odvodený od postupu opravy obuvi, pri ktorom sa na pôvodnú (predratú) podrážku pridal kúsok hrubej kože, nazývaný príštepok. V remeselníckom prostredí mal výraz hanlivý význam. Po roku 1924 mohol byť príštipkár pokutovaný, ak prišlo naňho udanie, že vykonával takéto opravy pre iné osoby. Názov príštipkár so synonymami fušer, diletant, nedouk sa postupne rozšíril z obuvníkov na všetkých neprofesionálnych výrobcov tovaru vyrábaného remeselníkmi. Označenie príštipkár bolo znakom nekvalitnej, neodbornej, povrchnej práce i nekvalitného výrobku. Z podnetu živnostenských spoločenstiev a Obchodných a priemyselných komôr sa proti fušerom organizovali kampane.

Autor: Michal Kaľavský

Pozri aj: ---
Literatúra: ---