Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

pokrývačstvo

Pokrývači pri práci, Poľanovce (okr. Levoča), 2008. Súkromný archív M. Kaľavského. Foto M. Kaľavský.

stavebné remeslo a domácka výroba zaoberajúca sa pokrývaním a opravou striech budov škridlicami, krytinou z bridlice i eternitu. Plechom pokrývali strechy klampiari, šindľom tesári, slamou a trstinou roľníci. Na Záhorí ešte aj po roku 1918 pôsobili pokrývači habánskych striech. Ako remeslo bolo pokrývačstvo rozšírené predovšetkým na západnom Slovensku. V roku 1828 bolo na celom území Slovenska len 13 pokrývačských majstrov, z toho traja v Trnave a dvaja v Bratislave. V roku 1890 bolo v slovenských župách 127 pokrývačských majstrov, z toho 45 v nitrianskej a 40 v bratislavskej župe. V roku 1930 na Slovensku pracovalo celkom 272 pokrývačov, z toho 145 pokrývačských majstrov. Na pokývanie boli obľúbené falcové škridle (Steinbrück), bobrovky a vlnité bobrovky, vyrábané v tehelniach v Zlatých Moravciach a v Pezinku. V 19. storočí sa rozšírilo pokrývanie bridlicou, ktorá sa dovážala z Čiech a Sliezska. Na Slovensku sa ťažila v lome v Marianke, neďaleko Bratislavy. Patrónom pokrývačov bol sv. Rafael archanjel.

Autor: Michal Kaľavský

Pozri aj: cech, remeslo, remeselník, remeselnícky patrón, dielňa, škridlica, habáni, habánsky dom, strecha
Literatúra: Špiesz, A.: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava 1972.

galéria