Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

plstenie

Ručné splsťovanie vlnených pančúch, pletených na ihliciach, na vrúbkovanej doske. Horná Súča (okr. Trenčín), 1953. Archív kresieb Ústavu etnológie SAV. Kresba M. Adámiová.

(filcovanie, váľanie)

spôsob zhotovovania textilu spájaním vláken srsti, pôsobením tlaku, tepla a vlhkosti. Vlákna majú na povrchu šupinky, ktoré sa vlhkosťou, teplom odchýlia a pri pohybe vláken sa do seba zachytávajú. Plstenie sa považuje za najstaršiu textilnú techniku, ktorou sa zhotovovali priamo textílie, bez nevyhnutnosti ich následného zošívania a tvarovania. Plstením sa spracúvala srsť zvierat, v najväčšej miere ovčia vlna, ktorej vlákna – na rozdiel od jej použitia pri pletení, tkaní i viazaní – neboli skrútené do nite. Plstený textil (plsť, filc) mal dobré izolačné vlastnosti voči chladu. Na území Slovenska sa plstenie používalo pri výrobe klobúkov a obuvi (váľanky, valčuchy). Vlákna sa roztriasli do rovnomernej vrstvy a najskôr sa zaplsťovali tlakom ruky a sita nasucho. Potom sa vrstva vlny zabalila do tkaniny, rohožky zo slamy a zaplsťovala sa namokro miesením, ohýbaním na zohriatej platni alebo naparovaním. Ďalej sa vlna plstila váľaním na šikmej doske s použitím horúcej vody. Schopnosť vlny a srsti spájať sa bola využívaná aj pri splsťovaní – úprave textilu pleteného a tkaného z vlnených nití. Vlnená tkanina – súkno sa splsťovala vo valche, pletené pančuchy (napríklad v okolí Trenčína) trením na vrúbkovanom pieste, guby váľaním vo validle. Plstenie sa prestalo používať v 50. a splsťovanie v 60. rokoch 20. storočia.

Autor: Juraj Zajonc

Pozri aj: vlna, papučiarstvo, klobučníctvo, súkno, valchárstvo, klobúk, valcha
Literatúra: Apáthy, Š.: Klobučníctvo a kapčiarstvo v Hornom Šariši. In: Sborník Slovenského národného múzea, roč. 46-54, 1952 - 1960, 35 - 111.
Staňková, J.: Poznámky k papučářství v Sučanské dolině. In: Slovenský národopis, roč. 2, 1954, 45 - 64.
Zajonc, J.: Premeny vlákna. Podoby plsti – plstenie a splsťovanie. In: Remeslo, umenie, dizajn, roč. 3, 2002, č. 1, 46 - 49.

galéria