Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

pletiarstvo

zhotovovanie odevných častí pletením ako doplnkové zamestnanie. V tradičnej ručnej produkcii textilu sa na dedinách na to využívalo pletenie na krosienkach (čepce, pásy), pletenie ihlicami a háčikom (obuv, zápästky, šály), pletenie na forme (zápästky, rukavice). Zárobkovou činnosťou bolo najmä pletenie obuvi (papúč, kapcov) v rámci papučiarstva. Bolo rozšírené v oblastiach, v ktorých bola táto obuv v 1. polovici 20. storočia prevládajúcou zimnou i letnou obuvou mužov a žien, ako napríklad v okolí Trenčína a Púchova.

Autor: Juraj Zajonc

Pozri aj: pletenie, kapce, papuče, papučiarstvo
Literatúra: Marková, E.: Ľudová pletená obuv z vlny. In: Slovenský národopis, roč. 20, 1972, č. 4, 610 -629.
Staňková, J.: Poznámky k papučářství v Sučanské dolině. In: Slovenský národopis, roč. 2, 1954, 45 - 64.