Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

hole

Cestou na horské lúky. Zborov nad Bystricou, okr. Čadca. Archív negatívov Ústav etnológie SAV. Foto A. Pranda, 1975.

trávnatá plocha využívaná na pasenie hospodárskych zvierat nad pásmom lesov a kosodreviny. Vyskytovali sa na hrebeňoch Nízkych a Západných Tatier, Veľkej a Malej Fatry. Hole a menej kvalitné pasienky (poľany) v odľahlých častiach chotára v pásme lesa slúžili na pasenie oviec, jaloviny, volov a koní, kvalitnejšie v blízkosti obce sa ponechávali na pasenie dojných kráv. Využívanie týchto pasienkových plôch na chov hospodárskych zvierat súvisel s valaskou kolonizáciou.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: pasienok, valaská kolonizácia
Literatúra: Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.