Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

píla

Pásová píla používaná v stolárskych dielňach na Slovensku. Súkromný archív M. Kaľavského. Foto M. Kaľavský.

1. kovový nástroj na rozrezávanie dreva alebo iných materiálov. Podľa počtu ľudí, ktorí s nástrojom pracovali, boli jednoručné (chvostovka, dierovka, rámová píla, oblúková píla), dvojmužné (bruchatka, rozmietačka) a trojmužné píly. Jednomužné píly rezali jedným smerom, dvoj- a trojmužné oboma smermi. Trojmužné píly sa používali na pozdĺžne prerezávanie klátov. Jednoručné boli základným nástrojom v stolárstve a bežným náradím v roľníckych domácnostiach. Do 30. rokov 20. storočia sa používali v drevorubačstve píly domácej výroby (štubňanky). Pri spracovaní dreva sa používali aj strojové pásové a okružné píly (cirkulárky);

2. technická stavba so zaradením na pílenie kmeňov dreva na dosky a hranoly. Zaradenie mohlo mať jeden, dva alebo viac pílových listov (gátor). Najstarším pohonom zariadenia bolo vodné koleso na vrchnú, strednú či spodnú vodu. Postupne ho od konca 19. storočia nahrádzal pohon vodnou turbínou a parným strojom (parná píla).

Autor: Michal Kaľavský

Pozri aj: cech, remeslo, remeselník, remeselnícky patrón, dielňa, drevorubačstvo, piliarstvo, gáter
Literatúra: Hanušin J.: Staré píly a piliarstvo na Slovensku. In: Zborník lesníckeho, drevárskeho a poľovníckeho múzea, roč. 10, 1979, 7 - 72.