Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

peciarstvo

zamestnanie zaoberajúce sa budovaním a opravami murovaných pecí a sporákov. Na území Slovenska nebolo, na rozdiel od kachliarstva, hlavným zamestnaním ani remeslom a vykonávali ho popri iných remeslách. Len stavbu a prenášanie (rozobratie, prenesenie a postavenie na inom mieste) kachľových pecí robili kachliari. Pece z tehál, neskôr i sporáky, stavali murári, ktorých časť sa na ich budovanie špecializovala. Peciarmi boli neraz aj skúsení samoukovia, známi často v širokom okolí. Okrem stavby tehlových pecí a sporákov obmurovávali aj železné, továrensky vyrobené sporáky.

Autor: Juraj Zajonc

Pozri aj: kachliarstvo, pec, sporák
Literatúra: Landsfeld, H.: Lidové hrnčířství a džbánkárství. Praha 1950.