Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

nožnice

Dámske krajčírske nožnice. Bratislava (okr. Bratislava 1-5), 30. roky 20. storočia. Súkromný archív M. Kaľavského. Foto M. Kaľavský.

nástroj na strihanie. Vyvinuli sa z noža a skladajú sa z dvoch rovných čepelí, tzv. listov (u ručných nožníc sú slabo vypuklé a bočité, aby sa pri strihaní dotýkali len v mieste strihu). Podľa funkcie, konštrukcie a regionálnych zvláštností mali rôzny tvar. Staršie boli pružinové nožnice (napríklad na strihanie oviec, používané od mladšej doby železnej, postrihovacie nožnice na súkno) a mladšie kĺbové nožnice (napríklad krajčírske, pristrihovacie, obuvnícke, kožušnícke, holičské, klampiarske, zámočnícke, vinohradnícke nožnice). Ovčiarske nožnice i nožnice pre domácnosť (šprdy) vyrábali od začiatku 20. storočia v družstevnej nožiarni v Slovenskej Ľupči. Sortiment postupne rozšírili aj na niklované a chrómované krajčírske a holičské nožnice.

Autor: Michal Kaľavský

Pozri aj: remeslo, remeselník, nožiarstvo
Literatúra: Piaček, V.: Nožiari v Slovenskej Ľupči. In: Slovenský národopis, roč. 16, 1968, 423-433.

galéria