Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

náturista

hovorové označenie neškoleného výrobcu, remeselníka, umelca, samouka s prirodzeným nadaním pre rôznejšie manuálne činnosti, ktorý dokáže vyrobiť alebo opraviť rôzne predmety. Bol to výrobca alebo remeselník bez výučného listu. Z niektorých náturistov sa vyvinuli ľudoví špecializovaní remeselníci – tesári, murári, peciari a iní. Od druhej polovice 19. storočia aj tieto práce začali vykonávať profesionálni remeselníci.

Autor: Jasna Gaburová

Pozri aj: remeselník, príštipkár, šperkárstvo, peciarstvo, krosná
Literatúra: Chlup, J.: Domácka výroba a remeslá. In: Záhorská Bratislava. Zostavil J. Podolák. Bratislava 1986, 85 – 94.
Kandert, J.: Vesničtí specialisté. In: Slovenský národopis, roč. 30, 1982, 633 - 637.
Ušak, J.: Staviteľstvo a bývanie In: Zamagurie. Národopisná monografia oblasti. Zostavil J. Podolák. Košice 1972, 123 - 152.