Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

metlárstvo

Výroby brezovej metly, uťahovanej pomocou reťaze. Papín (okr. Humenné), 1973. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto J. Ordoš.

domácka a remeselná výroba metiel. Okrem výroby na vlastnú potrebu bolo vo viacerých horských a podhorských oblastiach vedľajším zamestnaním metlárstvo. Na západnom Slovensku sa výrobou metiel z brezového prútia sa zaoberali najmä na Myjavskej pahorkatine na kopaniciach v blízkosti Brezovej pod Bradlom, Starej Turej, v Bošáci a v Moravskéhom Lieskovom. Metlárstvo tu bolo pre veľkú časť obyvateľov hlavným zamestnaním. Metly z tejto oblasti sa predávali najmä podnikom a domácnostiam v Bratislave. Pred rokom 1918 sa vyvážali aj na územie dnešného Maďarska. Náradie na výrobu metly bolo jednoduché: nôž, kombinované kliešte, železný alebo mosadzný drôt (nahrádzal húžvu, skrútenú z prútov). Koncom 19. a začiatkom 20. storočia bolo metlársto ako remeslo najrozšírenejšie v Košiciach a okolí (v roku 1910 registrovaných až 22 výrobcov). V okolí Nitry, Galanty i Vranova nad Topľou zhotovovali metly z ciroku. Zo stoniek kukurice ich robili pre vlastnú potrebu v južných oblastiach Slovenska. Metly predávali výrobcovia na trhoch alebo podomoví obchodníci. Domácka výroba metiel na vlastnú potrebu pretrvala do druhej polovice 20. storočia.

Autor: Jasna Gaburová

Pozri aj: metla
Literatúra: Chlup, J.: Domácka výroba a remeslá. In: Záhorská Bratislava. Zostavil J. Podolák. Bratislava 1986, 85 – 94.
Koma, J.: Domácka výroba a doplnkové zamestnania. In: Horná Cirocha. Vlastivedná monografia zátopovej oblasti. Košice 1985, 212 - 238.

galéria