Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

cedák

(cedník, cedidlo)

Hlinený cedák, Rejdová, okr. Rožňava. Prevzaté z  Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1. Bratislava 1995.

1. náčinie na cedenie potravín. Boli hlinené, drevené, keramické, plechové, drôtené, porcelánové a od 2. polovice 20. storočia aj plastové. Hlinené cedáky sú na území Slovenska známe už od praveku a v domácnostiach tu pretrvali až do 20. storočia. Od 19. storočia sa začali vyrábať továrenské cedáky (nazývané sitká) zo smaltovaného a pozinkovaného plechu alebo hliníka. Hlinené cedáky mali spravidla tvar okrúhlej, rôzne hlbokej misy s jedným alebo dvoma ušami s hnedou alebo zelenou glazúrou a vypichnutými otvormi na dne. Tie niekedy tvorili aj dekoratívne obrazce. Niektoré cedáky mali tri nôžky. Vo vinohradníctve sa používal cedák (zajha) upletený z prútia alebo lubov. Postavil sa na dno kade s vylisovaným hroznom. Do jeho vnútra vtekal mušt, ktorý sa vyberal drevenými nádobani;

2. regionálne označenie hrnca, do ktorého sa cedilo mlieko (mliečnik).

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: cedidlo
Literatúra: Markuš, M.: Stravovanie. In: Slovensko - Ľud II. časť. Bratislava 1975, 845-860.

galéria