Slovenský ľudový umelecký kolektív
Tradičná ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom

bezzemok

člen dedinského spoločenstva bez vlastnej pôdy, základného zdroja obživy. Živil sa námezdnou prácou, najčastejšie príležitostného alebo sezónneho charakteru.

Autor: Peter Slavkovský

Pozri aj: rodina, dedina
Literatúra: Filová, B.: Spoločenský a rodinný život. In: Slovensko – Ľud II.časť. Bratislava 1975.
Slavkovský, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009.